Posting date: 08-11-2019 | Closing date: 30-11-2019
Melaka Kini Sdn Bhd Logo
Melaka Kini Sdn Bhd
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
(Ayer Keroh, Melaka )
Job Descriptions

1.         Bertanggungjawab membangun program baru untuk sesuatu sistem gunaan komputer, memperkembangkan sistem komputer yang sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa, penyelenggaraan sistem dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pihak pengguna.

2.         Bertanggungjawab mengemaskini laman portal dan korporat Melaka Kini setiap hari.

3.         Bertanggungjawab memastikan arkib berita dan galeri gambar sentiasa dikemaskini.

4.         Bertanggungjawab mengemaskini segala ruangan untuk iklan jawatan kosong, tender, sebutharga dan iklaneka dalam laman web Melaka Kini.

5.         Bertanggungjawab menyediakan template-template baru laman portal Melaka Kini.

6.         Bertanggungjawab menyiapkan fail-fail flash bila mana diperlukan.

7.         Bertanggungjawab memastikan borang-borang online berfungsi.

8.         Bertanggungjawab menyelenggarakan web server dan mail server.

9.         Bertanggungjawab menyemak segala email-email yang dikirimkan kepada Melaka Kini.

10.      Bertanggungjawab membuat pendaftaran email baru kakitangan Melaka Kini.

11.      Bertanggungjawab memastikan system rangakain (networking), system server, system Streamyx internet, system firewall untuk virus pejabat berfungsi dengan baik.

12.      Menyelenggarakan kesemua computer dan server seperti memformat (bila perlu), Virus Cleaning, Disk Claean Up, Disk Defragment dan lain-lain.

13.      Menyediakan inventori dan merekodkan asset bagi peralatan komputer dan audio visual.

14.      Membuat Backup system File pada Maxtor (external hard disk).

15.      Mengemaskini system fail pejabat.

16.      Memastikan perkakasan IT berfungsi dengan baik.

17.      Mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang termaktub dalam “Terma dan Syarat-syarat Kakitangan Melaka Kini Sdn Bhd”.

18.      Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa oleh Pihak Pengurusan Melaka Kini Sdn Bhd.

Job Requirements

i.       Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denggannya;

Atau

Ijazah Sarjana Muda kejuruteraan dalam bidang komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

ii.      Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun di dalam bidang berkaitan.

iii.     Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dengan rangkaian  protokol komputer seperti TCP/IP, POP3, SMTP HTTP, HTTPS.

iv.     Mempunyai pengetahuan dan kemahiran menggunakan bahasa pengaturcaraan komputer seperti MySQL, HTML, Java, JavaScript, Visual Basic 6.0 atau .Net, MS Frontpage, JSP,  dan lain-lain.

v.      Mempunyai pengetahuan menggunakan Adobe Photoshop, Ilustrator, Dreamweaver adalah kelebihan tambahan.

Only shortlisted candidates will be notified.

Interested applicants are invited to write-in / fax-in / email with comprehensive resume including current and expected salary to:

Melaka Kini Sdn Bhd
Bangunan Rumah Media Melaka
75450, Ayer Keroh
Melaka

Email: hr.melakakini@gmail.com


Salary
: 1,800.00 - 2,500.00
Employment Type
: Contract or Temporary
No of Vacancies
: 1
Min. Qualification
: Bachelor Degree
Min. Experience
: 2 Year(s)