Posting date: 08-11-2019 | Closing date: 30-11-2019
Melaka Kini Sdn Bhd Logo
Melaka Kini Sdn Bhd
Eksekutif Pembangunan Perniagaan
(Ayer Keroh, Melaka )
Job Descriptions

  i.     Bertanggungjawab membantu Ketua Unit Pembangunan Perniagaan untuk mengenalpasti, mengkaji, merancang, dan melaksanakan tugas-tugas berkaitan papan iklan statik dan LED.

 ii.     Membuat permohonan dan semakan ke Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Pejabat Daerah dan Tanah Melaka, Jabatan Kerja Raya (JKR), Tenaga Nasional Berhad (TNB), Kementerian Kerja Raya (KKR), Lembaga Lebuh Raya Malaysia (LLM) dan jabatan kerajaan yang berkaitan.

iii.     Berurusan dengan pihak konsensi mengenai permohonan papan iklan.

iv.     Bertanggungjawab membuat carian, rondaan dan pemantauan tapak lokasi berkenaan papan iklan di Negeri Melaka.

v.     Merekodkan senarai tapak lokasi papan iklan.

vi.     Membuat pemantauan penyelenggaraan papan iklan.

vii.     Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa oleh pihak pengurusan MKSB.

Job Requirements

  i.       Mempunyai kelulusan akademik sekurang-kurangnya Diploma atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

 ii.       Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam bidang berkaitan;

iii.       Berkebolehan berkomunikasi dengan baik;

Only shortlisted candidates will be notified.

Interested applicants are invited to write-in / fax-in / email with comprehensive resume including current and expected salary to:

Melaka Kini Sdn Bhd
Bangunan Rumah Media Melaka
75450, Ayer Keroh
Melaka

Email: hr.melakakini@gmail.com


Salary
: 1,800.00 - 2,500.00
Employment Type
: Contract or Temporary
No of Vacancies
: 3
Min. Qualification
: Diploma/Certificate
Min. Experience
: 2 Year(s)